Concepto: Ordes e congregacións relixiosas

Etiqueta

  • Ordes e congregacións relixiosas gl

Otras etiquetas

  • Comunidades relixiosas gl
  • Congregacións relixiosas gl
  • Institutos seculares gl

Nota de alcance

  • Poden usarse ademais os nomes das distintas ordes e congregacións: Cistercenses, Dominicos, etc. gl