Concepto: Máquinas

Etiqueta

  • Máquinas gl

Nota de alcance

  • Poden usarse ademais os nomes das distintas clases de máquinas por razón da súa función, ou da súa forza motriz: Máquinas agrícolas, Máquinas de coser, Máquinas eléctricas, etc.. gl