Concepto: Linguaxes de ordenadores

Etiqueta

  • Linguaxes de ordenadores gl

Otras etiquetas

  • Linguaxes de programación gl

Nota de alcance

  • Poden usarse tamén os nomes das distintas linguaxes: Cobol, Fortram, etc. gl