Concepto: Libros litúrxicos

Etiqueta

  • Libros litúrxicos gl

Nota de alcance

  • Para os libros litúrxicos das demais igrexas úsase como subencabezamento: Igrexa evnxélica-Libros litúrxicos,Igrexa episcopaliana-Libros litúrxicos,etc. gl
  • Poden usarse ademais os nomes dos distintos libros: Misáis, Coráis, etc. gl

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios