Concepto: Economía

Etiqueta

  • Economía gl

Otras etiquetas

  • Economía política gl

Nota de alcance

  • Como subencabezamento baixo nomes xeográficos ou de persoas físicas ou xuridicas, úsase Situación económica: España-Situación económica; Traballadores- Situación económica. gl
  • Para os estudios económicos relacionados con cualquier materia úsase Aspectos económicos: Agricultura-Aspectos económicos; Industrias agropecuarias- Aspectos económicos. gl
  • Poden usarse ademais os nomes dos conceptos, fenómenos e actividades económicas: Consumo, Ciclos económicos, Comercio, etc. gl